Dünya çapında yüzlerce takımın katılımıyla gerçekleşen VEX IQ CHALLENGE açık uçlu robotik tasarım ve araştırma yarışmasıdır. Yarışmanın amacı öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı içinde öğrencileri uygulamalı olarak STEM kavramları ile tanıştırmaktır. VEX IQ Challenge öğrencilerin takım çalışması, empati, eleştirel ve yaratıcı düşünce, proje yönetimi ve iletişim becerilerini destekler ve onlara yeni nesil inovasyon ve problem çözme becerilerini kazandırır.

VEX IQ Challange Takımları Yarışma 8-13 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Takımlar genellikle 5-10 üyeden oluşur. Ama takımı oluşturan öğrenci sayısının bir sınır yoktur. Takımınızı dilediğiniz sayıda öğrenciden oluşturabilirsiniz.

Takım Rolleri Takım üyelerinin rolleri ve görevlerinin belli olması takınım daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Bu roller zaman içinde değiştirilerek her öğrencinin bütün tecrübeyi yaşaması sağlanabilir. Öğrencilerin takım içindeki rollerini ilgi, beceri ve öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleyebilirsiniz. Takım rolleri için bir kaç öneri:

 • Robot tasarımcısı
 • Robot programcısı
 • Mühendislik Tasarım Defteri katibi
 • STEM projesi araştırmacıları
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Robot yapıcılar
 • Robot sürücüleri
 • STEM projesi proje yöneticisi
 • Fotoğrafçı/Kameraman
 • Finans Uzmanı

VEX IQ Challenge Yarışma Bölümleri

 • Teamwork Challenge İki takım işbirliği birlikte çalışarak uzaktan kumandalı robotlarıyla 60 saniye içinde en çok puanı almaya çalışır.
 • Robot Skills Challenge Bir takım uzaktan kumandalı robotu ile en fazla puanı almaya çalışır.
 • Programming Skills Challenge Bir takımın otonom (kumandasız) çalışan robotu en fazla puanı almaya çalışır
 • STEM Research Project Takımlar her yıl farklı bir STEM temasını araştırarak bulgularını paylaşır. Takımlar yaptıkları 4 dakikalık sunum ile değerlendirilir.
 • Engineering Notebook Takımın robot yapma sürecinin dokümantasyonudur.