Yetkinlikler

 

Bilgisayar Bilimleri İlkeleri Çerçevesinde Öğrenci Yetkinlikleri

 

               

                Öğrenme Hedefi

 

VEX IQ ve ROBOTC İle Mobil Robotiğe Giriş

Kompütasyonel araçları ve teknikleri kullanarak nesneler yaratmak Faaliyetler sonunda basit algoritmik çözümler ve buna uygun programlar geliştirilir.
Kompütasyonel nesneleri işbirliği içinde geliştirmek Öğrenciler görevleri yerine getirmek için takımlar halinde çalışır.
Kompütasyonel nesneleri analiz etmek Öğrenciler yazdıkları kodun böceklerini temizler ve hem arkadaşlarının hem de yansıtma sorularının değerlendirmesini yapar.
Programlamayı yaratıcı bir araç olarak kullanmak Öğrenciler programlamayı gerçek hayatta robotların karşılaştığı sorunları çözmek için kullanır.
Soyutlama geliştirmek Robotlar sensörleri aracılığı ile dünyadan bilgi toplar ve fiziksel nitelikleri dijital soyutlamalar haline getirir. Öğrenciler bu veriyi anlamalı ve bu veri ile çalışarak bir çözüm algoritması geliştirip uygulamalıdır.
Model ve simülasyon kullanarak soru sormak ve cevaplamak Öğrenciler bir ‘’program akışı’’ modeli geliştirip kullanarak robotun veriyi nasıl kullandığını, karar aldığını ve kendi komut akışını nasıl kontrol ettiğini anlar.
Bilgisayarda çalışmak için tasarlanmış algoritma geliştirmek Öğrenciler faaliyetler için çözüm algoritmaları geliştirir. Öğrenciler ayrıca yansıtma soruları pseucode olarak yazılmış algoritmaları değerlendirir.
Algoritmayı bir dil içinde ifade etmek Öğrenciler robotik faaliyetleri için ROBOTC dilini kullanarak algoritmalar geliştirir.
Programların algoritmaları nasıl uyguladığını cevaplamak Öğrenciler çözüm fikirlerini sınıf ortamında ya da gurup içinde tartışır.
Doğruluğu için bir programı değerlendirmek Öğrenciler yazdıkları kodların böceklerini temizler ve yansıtma soruları içindeki kodları değerlendirir.
Doğru bir program geliştirmek Faaliyetler için yazılan kodların çalışması gerek.
Programlamayı kullanarak işbirliği içinde problem çözmek Öğrenciler takım olarak çözüm geliştirir.
Programlama içindeki matematiksel ve mantıksal kavramları kullanmak ‘’Tekerleğin her dönüşünde gidilen mesafe’’ gibi ilişkiler geliştirilen çözümün çalışması için önemlidir.
Kompütasyonun ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda anlamak Yansıtma soruları, bağlam içinde öğrencilere robotik çözümler için değerlendirme tavsiyelerinde bulunmalarını sağlar.