Sanal Robot Dünyaları Dijital Rozetleri kullanarak inovatif bir ölçme/değerlendirme sistemi sunar. Öğrenciler sanal platform içindeki faaliyetleri tamamlayarak dijital rozetler kazanır ve programlama, robotik ve problem çözme alanlarındaki yetkinliklerinin ulaştığı seviyeyi takip eder.

Dijital Rozetler öğrencilerin becerilerini, ilgi alanlarını, başarılarını ve yetkinliklerini gösteren kanıt temelli online/dijital bir öğrenme aracıdır. Dijital Rozetler, öğrencinin sahip olduğu temel içerik bilgisi (core content knowledge) ya da geleneksel (okul) değerlendirme sistemlerinin ölçmekte zorlandığı 21. Yüzyıl yetkinliklerini temsil edebilir.

Öğretmenler, öğretim yönetim sistemi ile öğrenci faaliyetlerini online olarak takip edebilir, guruplar oluşturarak farklı öğrencilere farklı robotik faaliyetler atayabilir ve öğrenci gelişimini takip edebilir.