VEX IQ Müfredatı

ROBOTC Grafik Dili ile Programlamaya Giriş VEX IQ

Carnegie Mellon Robotik Akademisi tarafından eğitimciler ve öğrenciler için tasarlanmış olan VEX IQ müfredatı davranış tabanlı programlamayı öğrenmeye yardımcı olmak için videolar, animasyonlar ve adım adım takip edilen derslerden oluşur.
Belirlenmiş hedefler doğrultusunda bağımsız öğrenmeyi ve problem çözmeyi destekleyen müfredatlalar kendi içinde bütünlüğe sahipken, ünite ve derslerin uygulanması minimun eğitmen gözetimi gerektirir, eğitimciler ve öğrenciler kendilerini değerlendirmek için bir çok fırsata sahiptir.
Müfredat da temel bilgisayar programlama mantığı ve problem çözme/akıl yürütme becerilerini robotik mühendisliği bağlamında öğretir. Müfredat temel robot hareketleri, sensörler, program akışı ve doğrudan kontrol olmak üzere dört temel bölümden oluşur. Kendi içinde ünitelere ayrılan bölümler temel robotik ve programlama kavramlarını öğretir. Müfredat ayrıca robotik yarışmalarına ilk defa katılan öğretmenler için önemli miktarda destek sağlayan içeriğe sahiptir.
Müfredat içindeki projeler şunları sağlar:
• Gerçek hayatta var olan bir robot ve robotun çalışma ortamı hakkında bilgi,
• Bu robotun problemi nasıl çözdüğü bilgisi,
• Bu robotun VEX IQ robotuna göre ölçeklenmiş hali,
• Adım adım takip edilen ve anahtar kavramları tanıtan video,
• Öğrencilerin denemeler yapabilecekleri ‘’keşif’’ faaliyetleri,
• Açık uçlu faaliyetler,
• Öğrencilerin takım içinde çözecekleri ve kazandıkları yetkinlikleri gösterebilecekleri ünite faaliyetleri,
• Öğrencilerin programlama becerilerini genişletmek için tasarlanmış suyun altı, bir ada, uzay ya da VEX IQ yarışmaları gibi çeşitli ortamlarda robotlarını programlayabilecekleri Sanal Robot Dünyaları faaliyetleri.

ROBOTC – VEX IQ Müfredatı Ne Öğretir?

Temel robot hareketlerinin kontrolü
• Robot matematiği
• Komut sıralaması
Sensör nedir? Nasıl çalışır?
• Akıllı Motor, mesafe, renk ve gyro ve dokunma sensörleri çalışma ilkeleri ve uygulama alanları
Programlama Kavramları
• Program akış modeli oluşturma
• Bekle komutları
• Karar yapıları:
o Döngüler
o Eğer/Değilse (If/Else)
Problem çözme ve mühendislik uygulamaları
• Problem çözme stratejileri
• Takım çalışması