VEX IQ Challenge ve VEX Robotics Competition sanal yarışmaları ile öğrenciler programlama becerilerini geliştirir ve robotik yarışmasına hazırlanır. Düzenlenen online yarışmalar öğrencilere bütün dünyada birbirleri ile yarışma fırsatı verir. Öğretmenler kendi okul ya da sınıfları için sanal robotik yarışmaları düzenleyebilir.