VEX IQ Curriculum Companion

Carnegie Mellon Robotik Akademisinde öğrencilere robotik faaliyetlerle programlama öğretmek için hazırlanmıştır. Öğrenciler yazdıkları kodları hem fiziksel hem de sanal robotlar ile kullanabilir. ROBOTC müfredatını takip eden interaktif robotik faaliyetlerden oluşan Curriculum Companion ile her öğrenci programlama öğrenirken öğretmenler online faaliyetleri ev ödevi olarak kullanabilir.

Faaliyet konuları şunlardır:

Hareket(motorlar-enkoder): Öğrenciler hareket araçlarını kullanarak robotları kontrol etmesini öğrenir.

Uzaktan Kumanda: Öğrenciler joystick ve kumanda düğmelerini programlayarak robot kontrolünü öğrenir.

Sensör: Öğrenciler sensörleri kullanarak ileri programlama tekniklerini öğrenir ve problem çözme becerileri gelişir.

Utility Tables: Açık uçlu robotik faaliyetler ve dönme, mesafe araçları gibi öğrenme araçlarından oluşur.

VEX IQ Challenge Pack

ROBOTC müfredatı içindeki faaliyetlerin sanal versiyonlarından oluşan öğrenme paketidir. Öğrenciler okulda ya da evlerinde bilgisayar ya da tabletleri ile sanal robotik faaliyetleri üzerinde çalışarak programlama öğrenir.