Scratch İle 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri

But no such entertainments were possible at Glen HP2-Z34 senss pdf Cottage nevertheless, the MB5-705 test details youth HP0-A116 study guide of the 070-410 exam dumps 070-410 exam dumps neighborhood flocked HP2-Z34 senss pdf eagerly into the HP2-Z34 senss pdf pleasant...

Scratch İle Öğrenme

But no such entertainments were possible at Glen HP2-Z34 senss pdf Cottage nevertheless, the MB5-705 test details youth HP0-A116 study guide of the 070-410 exam dumps 070-410 exam dumps neighborhood flocked HP2-Z34 senss pdf eagerly into the HP2-Z34 senss pdf pleasant...

Scratch İle Yaratma

Hayat Boyu Anaokulu Grubu (MIT Medya Laboratuarı) İnsanların bilgisayarlarından ulaşabildikleri interaktif oyunlar, hikâyeler, animasyonlar, simülasyonlar ve diğer dinamik interaktif medya araçları inanılmaz çeşitlilik göstermektedir. Ama çoğunlukla bu programlar tek...

Scratch İle Programlama

Hayat Boyu Anaokulu Grubu (MIT Medya Laboratuarı) İnsanların çoğu bilgisayar programlamasını zor ve uzmanlık gerektiren, sadece ileri seviyede eğitim almış uzman kişilerin uğraşabileceği bir iş olarak görür. Gerçektende C++ gibi geleneksel programlama dillerini çoğu...

Neden programlama Öğrenelim?

But no such entertainments were possible at Glen HP2-Z34 senss pdf Cottage nevertheless, the MB5-705 test details youth HP0-A116 study guide of the 070-410 exam dumps 070-410 exam dumps neighborhood flocked HP2-Z34 senss pdf eagerly into the HP2-Z34 senss pdf pleasant...

Robotik Yarışmalarının STEM Eğitimi için Önemi

 Robotların eğitime entegrasyonunda robotik yarışmaları çok önemli bir rol oynuyor. Robotik yarışmaları çok sayıda öğrencinin ilgisini çekerken, bu yarışmaların öğrencilerin STEM eğitimine olan bakış açılarının daha olumlu olduğunu hale getirdiğini görüyoruz. Robotlar...

ROBOTC ile İnovasyonun Dilini Öğrenin

Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Akademisi tarafından geliştirilen ROBOTC eğitim robotları ve robotik yarışmaları için hazırlanmış dünyanın önde gelen robotik programlama dilidir. ROBOTC robotik faaliyetlerin öğrenciler üzerindeki motivasyonel etkisini kullanarak...

Robotlar ile Öğrenme

But no such entertainments were possible at Glen HP2-Z34 senss pdf Cottage nevertheless, the MB5-705 test details youth HP0-A116 study guide of the 070-410 exam dumps 070-410 exam dumps neighborhood flocked HP2-Z34 senss pdf eagerly into the HP2-Z34 senss pdf pleasant...

Robot Notları

Endüstriyel robotların ilk kullanımının üzerinden 50 yıl geçerken, 2015 yılında yaklaşık 240.000 endüstriyel robot satışı ile rekor kırıldı. Dünyadaki 1.4 milyon endüstriyel robotun 310.00 tanesine sahip olan Japonya ile birlikte Amerika, Çin, Almanya ve Güney Kore...

21. Yüzyıl Düşünce Seti

Karmaşa 21. Yüzyılın temel karakteristiği. Giderek daha hızlı değişen ve daha bağlantılı bir hale gelen dünyayı çocukların endüstriyel düşünce sistemi ile anlamaları mümkün değil. Çocukların yeni çağa aktif olarak katılması ve üretken bireyler olmaları için...